12 Soranere
 
 
 
 
Velkommen til 12 Soranere.
 
 
Sheila Parson