12 Soranere
 
12 Soranere udstiller hele året på
 
 
VÆRKERNE
Frederiksvej 27, 4180 Sorø.